Akcjonariat

Tekst opublikowano dnia 26 listopada 2020 roku.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), (dalej jako „Ustawa”), Rezydent S.A. (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji, w efekcie której w 2021 r. z obrotu zasadniczo wycofane zostaną akcje w formie dokumentowej. Oznacza to zastąpienie materialnej postaci papierów wartościowych ich zapisem w systemie teleinformatycznym, tj. zapisem w elektronicznym Rejestrze Akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 §2 Kodeksu Spółek Handlowych.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami z dniem 1 marca 2021 r. wszystkie akcje z mocy prawa utracą swoją ważność, a akcjonariuszami będą osoby ujawnione w elektronicznym Rejestrze Akcjonariuszy. Po tym dniu akcje nie będą zatem dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym Rejestrze Akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy, Zarząd Spółki wzywa akcjonariuszy Rezydent S.A. do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) w siedzibie Spółki pod adresem ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa, tak aby mogły zostać one przekształcone w formę zapisu elektronicznego w elektronicznym Rejestrze Akcjonariuszy. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.
Jednocześnie informujemy, że niniejsze wezwanie jest piątym spośród pięciu wymaganych przez Ustawę.

Tekst opublikowano dnia 10 listopada 2020 roku.
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), (dalej jako „Ustawa”), Rezydent S.A. (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji, w efekcie której w 2021 r. z obrotu zasadniczo wycofane zostaną akcje w formie dokumentowej. Oznacza to zastąpienie materialnej postaci papierów wartościowych ich zapisem w systemie teleinformatycznym, tj. zapisem w elektronicznym Rejestrze Akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 §2 Kodeksu Spółek Handlowych.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami z dniem 1 marca 2021 r. wszystkie akcje z mocy prawa utracą swoją ważność, a akcjonariuszami będą osoby ujawnione w elektronicznym Rejestrze Akcjonariuszy. Po tym dniu akcje nie będą zatem dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym Rejestrze Akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy, Zarząd Spółki wzywa akcjonariuszy Rezydent S.A. do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) w siedzibie Spółki pod adresem ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa, tak aby mogły zostać one przekształcone w formę zapisu elektronicznego w elektronicznym Rejestrze Akcjonariuszy. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.
Jednocześnie informujemy, że niniejsze wezwanie jest czwartym spośród pięciu wymaganych przez Ustawę.

Tekst opublikowano dnia 26 października 2020 roku.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), (dalej jako „Ustawa”), Rezydent S.A. (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji, w efekcie której w 2021 r. z obrotu zasadniczo wycofane zostaną akcje w formie dokumentowej. Oznacza to zastąpienie materialnej postaci papierów wartościowych ich zapisem w systemie teleinformatycznym, tj. zapisem w elektronicznym Rejestrze Akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 §2 Kodeksu Spółek Handlowych.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami z dniem 1 marca 2021 r. wszystkie akcje z mocy prawa utracą swoją ważność, a akcjonariuszami będą osoby ujawnione w elektronicznym Rejestrze Akcjonariuszy. Po tym dniu akcje nie będą zatem dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym Rejestrze Akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy, Zarząd Spółki wzywa akcjonariuszy Rezydent S.A. do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) w siedzibie Spółki pod adresem ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa, tak aby mogły zostać one przekształcone w formę zapisu elektronicznego w elektronicznym Rejestrze Akcjonariuszy. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.
Jednocześnie informujemy, że niniejsze wezwanie jest trzecim spośród pięciu wymaganych przez Ustawę.

Tekst opublikowano dnia 8 października 2020 roku.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), (dalej jako „Ustawa”), Rezydent S.A. (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji, w efekcie której w 2021 r. z obrotu zasadniczo wycofane zostaną akcje w formie dokumentowej. Oznacza to zastąpienie materialnej postaci papierów wartościowych ich zapisem w systemie teleinformatycznym, tj. zapisem w elektronicznym Rejestrze Akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 §2 Kodeksu Spółek Handlowych.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami z dniem 1 marca 2021 r. wszystkie akcje z mocy prawa utracą swoją ważność, a akcjonariuszami będą osoby ujawnione w elektronicznym Rejestrze Akcjonariuszy. Po tym dniu akcje nie będą zatem dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym Rejestrze Akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy, Zarząd Spółki wzywa akcjonariuszy Rezydent S.A. do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) w siedzibie Spółki pod adresem ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa, tak aby mogły zostać one przekształcone w formę zapisu elektronicznego w elektronicznym Rejestrze Akcjonariuszy. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.
Jednocześnie informujemy, że niniejsze wezwanie jest drugim spośród pięciu wymaganych przez Ustawę.

Tekst opublikowano dnia 16 września 2020 roku.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), (dalej jako „Ustawa”), Rezydent S.A. (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji, w efekcie której w 2021 r. z obrotu zasadniczo wycofane zostaną akcje w formie dokumentowej. Oznacza to zastąpienie materialnej postaci papierów wartościowych ich zapisem w systemie teleinformatycznym, tj. zapisem w elektronicznym Rejestrze Akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 §2 Kodeksu Spółek Handlowych.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami z dniem 1 marca 2021 r. wszystkie akcje z mocy prawa utracą swoją ważność, a akcjonariuszami będą osoby ujawnione w elektronicznym Rejestrze Akcjonariuszy. Po tym dniu akcje nie będą zatem dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym Rejestrze Akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy, Zarząd Spółki wzywa akcjonariuszy Rezydent S.A. do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) w siedzibie Spółki pod adresem ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa, tak aby mogły zostać one przekształcone w formę zapisu elektronicznego w elektronicznym Rejestrze Akcjonariuszy. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.
Jednocześnie informujemy, że niniejsze wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wymaganych przez Ustawę.