30

Lat

doświadczenia

Rezydent SA

Z nami patrz śmiało w przyszłość!

Profil firmy

Rezydent SA to firma inwestycyjna, działająca głównie na terenie Warszawy i wybrzeża w obszarze nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. Od blisko 30 lat realizujemy obiekty komercyjne wyróżniające się najwyższej klasy, nietypową architekturą, które następnie samodzielnie eksploatujemy lub sprzedajemy inwestorom branżowym.

Subwencja Finansowa

Informujemy, iż REZYDENT S.A. jest beneficjentem programu rządowego pt. „Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”. Na mocy wskazanego programu rządowego, Spółka otrzymała Subwencję Finansową, a podmiotem udzielającym wsparcia był Polski Fundusz Rozwoju S.A.

Kadra Zarządzająca

Przemysław Lech Figarski

Prezes Zarządu

Dofinansowanie
Rezydent SA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Dotacja na kapitał obrotowy dla Rezydent SA” w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19. Dofinansowanie projektu z UE: 280 293,09 zł

Nasze realizacje

Centrum Królewska
Realizacje

Centrum Królewska

Krzywy Domek
Realizacje

Krzywy Domek

Konopacka 19
Realizacje

Konopacka 19

Willa Rezydent
Realizacje

Willa Rezydent

SIEDZIBA Rezydent SA

Centrum Królewska
ul. Marszałkowska 142
00-061 Warszawa
XIII piętro

e-mail: rezydent@rezydent.com

telefon: +48 22 529 28 00

DANE REJESTROWE

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego KRS 0000702426

NIP: 5262322227

Regon: 014961817

Kapitał zakładowy – 114 000 000 PLN, opłacony w całości